Výzvy

Rozvoj venkova na území MAS Šumavsko podporujeme ve třech programových rámcích – Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost (OPZ) a Program rozvoje venkova (PRV).
Celkově rozdělíme do území více než 141 mil. Kč.

Visualise

IROP

Integrovaný regionální operační program.

Chci vědět více

Podpora projektů ve výzvách: Rozvoj komunitních center, Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj sociálního podnikání, Vybavení a modernizace učeben, Cyklostezky a cyklotrasy.

Visualise

OPZ

Operační program Zaměstnanost

Chci vědět více

Obsahuje 55 mil. Kč na projekty v území MAS Šumavsko Podpora projektů ve výzvách: Příměstské tábory, Komunitní centra, Sociální služby, Sociální podnikání, Zaměstnanost, Prorodinná opatření a Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.

Visualise

PRV

Program rozvoje venkova.

Chci vědět více

Podpora projektů v oblastech: Zemědělci, Místní produkce, Podnikatelé, Cestovní ruch, Veselé a živé lesy, Žijeme venkovem - rozvoj venkovských oblastí.