Naše služby

Naše služby - Hledáme vhodné financování pro Vaše projekty/nápady a pomáháme s jejich realizací. Projekty mohou být zaměřeny na rozvoj podnikání, zkvalitnění školství a vzdělávání, sociální oblast, zemědělství i udržování krajiny s cílem zlepšit kvalitu života na venkově.

Komunitní energetika


Výzvy

Výzvy

Rozvoj venkova na území MAS Šumavsko podporujeme ve třech programových rámcích – Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost(OPZ) a Program rozvoje venkova (PRV). Celkově rozdělíme do území více než 141 mil. Kč.

Projekty

Projekty

Pracujeme na dalších projektech a aktivitách, které mají pozitivní dopad pro rozvoj našeho regionu.

Akce

Aktuality, akce

Podívejte se, co dalšího nabízíme a jaké akce pro vás připravujeme.

Chcete s námi také spolupracovat?

Co je MAS?

Místní akční skupina (dále MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a veřejných institucí). Společně spolupracujeme na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro náš region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.


0

Projektů MAS

0

Členů MAS

0

Výzev MAS

0

Šálků kávy denně

Spolupracujeme

Při své činnosti spolupracujeme mimo jiné
s následujícími organizacemi.

  • client1
  • client1
  • client1
  • client1
  • client1
  • client1
  • client1