Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Šumavsko, z.s.

DĚKUJEME VŠEM, kteří s námi přišli oslavit naše dvacáté narozeniny!

11.5.2024 Malenice

 

 

5. VÝZVA - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

irop

Datum vyhlášení výzvy MAS: 5. října 2018

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 5. října 2018, 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 5. října 2018, 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 5. listopadu 2018, 12:00 hod.

Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj 95%

Celková částka způsobilých výdajů pro výzvu: 10 500 000,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 250 000,00 Kč

  

Podporované aktivity:

Ve výzvě bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ ZDE - https://mseu.mssf.cz/

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 65 "Sociální podnikání - integrované projekty CLLD"

 

Bližší informace na semináři pro žadatele, který se koná dne 16. 10. 2018 od 11 hod. v sídle MAS Šumavsko, Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice (pozvánka v příloze. ). Prezentace ze semináře bude vložena zde. 

 

V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel.: 727 887 160 nebo emailu: kusova@massumavsko.cz.

 

Ing. Šárka Kůsová, manažer IROP

Partneři a Publicita