Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Šumavsko, z.s.

DĚKUJEME VŠEM, kteří s námi přišli oslavit naše dvacáté narozeniny!

11.5.2024 Malenice

 

 

3. VÝZVA - CYKLODOPRAVA

irop

Datum vyhlášení výzvy MAS: 6. prosince 2017

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 6. prosince 2017, 12:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. prosince 2017, 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 16. února 2018, 12:00 hod.

 

Celková částka dotaze z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: 15 500 000,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 50 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 500 000,00 Kč

 

Podporované aktivity v rámci projektu:

Zajištění bezpečné cyklodopravy na území MAS Šumavsko.
V rámci projektů bude probíhat výstavba a modernizace cyklotras a cyklostezek se zaměřením na podporu integrovaných řešení. Dále budou probíhat stavební úpravy a dopravní značení vymezených komunikací. Součástí projektů může být budování doprovodné infrastruktury, doplňkově lze do projektu zařadit zeleň.
Podpořeny budou cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Dne 6.2.2018 došlo ke změně 3. výzvy MAS Šumavsko - Cyklodoprava. Jedná se o formální úpravu, která obsahuje zpřesnění kritéria č. 2 věcného hodnocení. Níže naleznete změnu textvu výzvy a přílohy výzvy č. 1.

Znění platné od 6. 2. 2018

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD"

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh) v aktuálním znění jsou dostupná zde - https://irop.gov.cz/cs/vyzvy.
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh - vzory povinných příloh k žádosti o dotaci) v aktuálním znění jsou dostupná v dokumentech.

 

Seminář pro žadatele se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2017, od 9:00 v Malenicích (FARA, Malenice 1)

Prezentace se semináře pro žadatele je dostupná zde.

Seminář pro příjemce se bude konat dne 3. 12. 2018 od 9:00 hod. v Malenicích (Archiváře Teplého 102). 

 

V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel. 727 887 160, nebo emailu: kusova@massumavsko.cz.

Ing. Šárka Kůsová, manažer IROP

Partneři a Publicita