Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Šumavsko, z.s.

DĚKUJEME VŠEM, kteří s námi přišli oslavit naše dvacáté narozeniny!

11.5.2024 Malenice

 

 

Základní informace

msmt

Název projektu: 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008598

Anotace projektu: 

Projekt si klade za cíl pokračovat v udržení, rozvoji a aktualizaci procesu místního akčního plánování na území ORP Prachatice. Předmětem projektu jsou aktivity na podporu společného plánování, aktualizace MAP a realizace vybraných aktivit naplánovaných v místním akčním plánu vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, organizací zájmového/neformálního vzdělávání a dalších aktérů.

Číslo a název programu: 

02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Číslo a název výzvy: 

02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

 

Harmonogram projektu: 

4/2018 - 3/2022

 

Rozpočet projektu: 

11 348 010,87 Kč

 

Klíčové aktivity projektu:

Řízení projektu

Rozvoj a aktualizace MAP

Evaluace a monitoring MAP

Implementace MAP

 

Realizační tým (administrativní, odborný):

Hlavní manažer projektu
Administrativní pracovník
Finanční manažer projektu
Manažer klíčových aktivit projektu
Metodik projektu
Analytik
Odborný konzultant/expert
Vedoucí pracovní skupiny
Zástupce zapojené školy
Facilitátor/mediátor
Odborník/lektor
Realizátor aktivit Implementace MAP

Kontaktní osoby:

Hlavní manažer projektu:

Manažer klíčových aktivit, asistent:

Partneři a Publicita