Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Šumavsko, z.s.

DĚKUJEME VŠEM, kteří s námi přišli oslavit naše dvacáté narozeniny!

11.5.2024 Malenice

 

 

IROP

Integrovaný regionální operační program.

Podpora projektů ve výzvách: Rozvoj komunitních center, Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj sociálního podnikání, Vybavení a modernizace učeben, Cyklostezky a cyklotrasy.

iropV rámci SCLLD je možné předkládat prostřednictvím naší MAS projekty do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v těchto základních kategoriích:

 • Podpora komunitních center (s vazbou na výzvu IROP č. 62 - Sociální infrastruktura
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb (s vazbou na výzvu IROP č. 62 - Sociální infrastruktura)
 • Podpora sociálního podnikání (s vazbou na výzvu IROP č. 65 - Sociální podnikání)
 • Podpora modernizace učeben (s vazbou na výzvu IROP č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)
 • Výstavba a modernizace/rekonstrukce cyklostezek/cyklotras (s vazbou na výzvu IROP č. 53 - Udržitelná doprava)

Předpokládaný harmonogram výzev MAS Šumavsko do IROP naleznete v příloze.

Podpora komunitních center

 • Podporované aktivity: výstavba rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitích center, nákup budov, nákup automobilu, vybavení pro zajištění provozu zařízení KC
 • Oprávněný žadatel: obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace
 • Finanční alokace na rok 2017: 9 329 940,00 Kč

 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb

 • Podporované aktivity: nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, nákup automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování soc. služeb (definovány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
 • Oprávněný žadatel: obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace.
 • Finanční alokace na rok 2017: 4 000 000,00 Kč

 

Podpora sociálního podnikání

 • Podporované aktivity:
  vznik nového sociálního podniku - založení nového soc. podniku nebo rozšíření stávajícího podniku, který doposud není soc. podnikem
 • rozšíření podniku - rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorvé kapacity, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů
 • Oprávněný žadatel: OSVČ (dle zákona č, 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., NNO
 • Finanční alokace na rok 2018: 10 000 000,00 Kč

 

Podpora modernizace učeben základních škol, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání 

 • Podporované aktivity: stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, nákup pozemků a staveb, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu (povinnost zaměření na 4 klíčové kompetence: cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol
 • Oprávněný žadatel: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit (subjekty, které mají zapsanou volnou živnost č. 72)
 • Finanční alokace na rok 2017: 13 500 000,00 Kč
 • Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem Místního akčního plánu pro oblast vzdělávání!! (Stategický rámec pro SO ORP Vimperk, SR MAP pro SO ORP Prachatice)

 

Výstavba a modernizace/rekonstrukce cyklostezek/cyklotras

 • Podporované aktivity: nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, nákup automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování soc. služeb (definovány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
 • Oprávněný žadatel: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO
 • Finanční alokace na rok 2017: 15 568 520,00 Kč

 

Finanční spoluúčast žadatele je ve všech podporovaných aktivitách 5 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální a maximální hranice způsobilých výdajů není stanovena. U sociálních podniků je maximální hranice stanovena do výše nevyčerpaného limitu de minimins.

Pro všechny projekty v rámci IROPu platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Žadatel je povinen se jimi po celou dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu závazně řídit! Tato pravidla naleznete v příloze.

Doba udržitelnosti projektu je 5 let od provedení poslední platby příjemci za strany Řídícího orgánu IROP.

Příjem žádostí o podporu probíhá vždy prostřednictvím systému MS2014+.

Pro podání žádosti o podporu je nutné mít zřízen elektronický podpis.

Veškeré informace o podmínkách pro poskytnutí podpory v konkrétní oblasti budou obsaženy v textu výzvy a navazující dokumentaci (přílohy), která zde bude zvěřejněna v den vyhlášení výzvy.

Po vyhlášení výzvy bude MAS pořádat semináře pro žadatele. Termíny a místa konání naleznete také na stránkách MAS.


 

Dotace 2014-2020

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
jasno 25 °C 11 °C
středa 26. 6. slabý déšť 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 25/16 °C
pátek 28. 6. slabý déšť 28/17 °C

Partneři a Publicita