MAS Šumavsko připravuje vyhlášení další výzvy do IROP a to "Rozvoj komunitních center"

Výzva bude zaměřena na podporu aktivit pro rozvoj komunitních center na území MAS Šumavsko.

Předpokládaný termín vyhlášení: 26. 4. 2021

Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2021

Alokace výzvy MAS (CZV): 6 510 053, 01 Kč

Typy podporovaných aktivit:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup pozemků, budov a staveb
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Oprávnění žadatelé:

 • obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • NNO,
 • církevní organizace, 
 • církve.

Cílové skupiny:

 • osoby sociálně vyloučené,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • osoby se zdravotním postižením.


Těšíme se na Vaše projektové záměry!
V případě dotazů či potřeby konzultace se na nás neváhejte obrátit.


Za MAS Šumavsko: Ing. Veronika Hanzalová, manažerka IROP