5. výzva - Rozvoj sociálního podnikání - Základní informace


Datum vyhlášení výzvy MAS: 

5. října 2018

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 

5. října 2018, 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 

5. října 2018, 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 

5. listopadu 2018, 12:00 hod.

Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj

95%

Celková částka způsobilých výdajů pro výzvu:

10 500 000,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

100 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

5 250 000,00 Kč

  

Podporované aktivity:

Ve výzvě bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ ZDE 


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 65 "Sociální podnikání - integrované projekty CLLD"

  • Výzva č. 65 - Sociální podnikání - integrované projekty CLLD – dostupná v příloze. 
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v aktuálním znění včetně vzorů povinných příloh jsou dostupná zde.
  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v aktuálním znění včetně příloh jsou dostupná zde.

 

Bližší informace na semináři pro žadatele, který se koná dne 16. 10. 2018 od 11 hod. v sídle MAS Šumavsko, Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice (pozvánka v příloze. ). Prezentace ze semináře bude vložena v příloze. 

 

V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel.: 727 887 160 nebo emailu: kusova@massumavsko.cz.

 

Ing. Šárka Kůsová, manažer IROP

Přílohy

Název
Seznam projektů, které splnily věcné hodnocení Zobrazit
Seznam projektů, které schválených k podpoře ze strany MAS Šumavsko Zobrazit
TEXT VÝZVY č. 5 - MAS Šumavsko – IROP - Rozvoj sociálního podnikání Zobrazit
Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti Zobrazit
Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení Zobrazit
Povinná příloha výzvy č. 13 – Publicita MAS a CLLD Zobrazit
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti Zobrazit
Kontrolní list věcného hodnocení Zobrazit
Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, 2014-2020 Zobrazit
Výzva č. 65 - Sociální podnikání - integrované projekty CLLD Zobrazit
Pozvánka na seminář Zobrazit
Prezentace ze semináře Zobrazit