4. výzva OPZ - Sociální podnikání - Základní informace

Datum vyhlášení výzvy MAS - 8. listopadu 2017, 4:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 14. prosince 2017, 10:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 22. ledna 2018 12:00 hodin

Modifikace výzvy - změna datumu ukončení příjmu žádostí

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen - 2. března 2018 12:00 hodin

Přílohy

Název
Výzva č. 4 Sociální podnikání Zobrazit
Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Šumavsko - Sociální podnikání Zobrazit
Příloha č. 2 - Stanovy MAS Šumavsko, z. s. Zobrazit
Příloha č. 3 - Jednací řád - MAS Šumavsko, z. s. Zobrazit
Příloha č. 4 - POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT K VÝZVĚ č. 4 MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 5 - DEFINICE PODPOROVANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN K VÝZVĚ č. 4 MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 6 - Sada rozpoznávacích znaků ISP k výzvě č. 4 MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 7 - Sada rozpoznávacích znaků ESP k výzvě č. 4 MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 8 - Podnikatelský plán K VÝZVĚ č. 4 MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 9 - Podnikatelský plán K VÝZVĚ č. 4 MAS Šumavsko Zobrazit
Výzva č. 4 Sociální podnikání - MODIFIKACE (ÚPRAVA) VÝZVY k 12. 1. 2017 Zobrazit
Prezentace k semináři pro žadatele Zobrazit