5. výzva OPZ - Komunitní centra II. - Základní informace

Datum vyhlášení výzvy MAS - 12. února 2018, 4:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 21. února 2018 od 9:00 hodin v kanceláři MAS Šumavsko, z.s.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 15. března 2018, 12:00 hodin

Datum semináře pro příjemce – 3. července 2018 od 13:00 hodin v kanceláři MAS Šumavsko, z.s.

Přílohy

Název
Výzva č. 5 Komunitní centra Zobrazit
Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 2 - Stanovy MAS Šumavsko, z. s. Zobrazit
Příloha č. 3 - Jednací řád - MAS Šumavsko, z. s. Zobrazit
Příloha č. 4 - PRINCIPY A VODÍTKA KP K VÝZVĚ č. 5 MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 5 - POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT K VÝZVĚ č. 5 MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 6 - DEFINICE PODPOROVANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN K VÝZVĚ č. 5 MAS Šumavsko Zobrazit
Prezentace pro žadatele - Výzva MAS č.5 - Komunitní centra MAS Šumavsko Zobrazit