MAS Šumavsko, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumavsko, z. s. na období 2021 – 2027 s názvem "Živé a šťastné Šumavsko" vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

„1. VÝZVA OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MAS“

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 23.10.2023, 8:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 23.11.2023, 12:00
Alokace výzvy MAS : Kč 3.970.000,- (CZV 7.940.000,-)
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: Kč 250.000,-
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Kč 2.000.000,-
Výše podpory 50 %

Žadatel je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu


Pravidla pro žadatele a příjemce v aktuálním znění jsou dostupná zde:
Text nadřazené výzvy OP TAK: odkaz
Společné přílohy aktivit OP TAK: odkaz

Podnikatelské záměry lze konzultovat.

Eliška Tomanová; 730 174 830; tomanova@massumavsko.cz