5. výzva PRV - Základní informace

MAS Šumavsko, z. s. vyhlašuje dne 18. 2. 2019 výzvu č. 5 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Živé a šťastné Šumavsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Datum vyhlášení výzvy: 18. 2. 2019

Začátek příjmu žádostí: 4. 3. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 21. 3. 2019

Termín registrace projektů na RO SZIF: 24. 6. 2019

 

Pro žadatele je připraven seminář, který proběhne 25. února 2019 od 9.00 hodin na Faře v Malenicích.


Užitečné odkazy:

Aktuální znění Pravidel 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Příloha č. 5 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Postup pro vygenerování ŽOD, podání na MAS a RO SZIF

Odkaz na Pravidla pro publicitu

Odkaz na Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Metodika pro posuzování finančního zdraví

Přílohy

Název
Pozvánka seminář pro žadatele Zobrazit
Prezentace seminář pro příjemce PRV 5.VÝZVA Zobrazit
Výzva MAS Šumavsko PRV č.5 Zobrazit
Interní postupy PRV MAS Šumavsko Zobrazit
Souhlas s vyhlášením výzvy č. 5 Zobrazit
Fiche 3 Podnikatelé final Zobrazit
Fiche 4 Cestovní ruch final Zobrazit