8. výzva PRV - Soubory ke stažení

Popis
Text 8. výzvy MAS Šumavsko, z.s. do Programu rozvoje venkova Stáhnout
Příloha č. 1_Počet obyvatel v obcích MAS Šumavsko k 1.1.2021 Stáhnout
Příloha č. 2_ Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce Stáhnout
Fiche 3 Podnikatelé Stáhnout
Fiche 7 Žijeme venkovem Stáhnout
Prezentace k semináři k 8. výzvě PRV Stáhnout
Interní postupy pro programový rámec PRV MAS Šumavsko Stáhnout
Seznam přijatých projektů do 8. výzvy PRV Stáhnout
Seznam vybraných a nevybraných projektů 8. výzvy MAS Šumavsko do Programu rozvoje venkova Stáhnout