Seznam přijatých projektů do 8. výzvy PRV MAS Šumavsko, z.s.

Dne 14.6.2022 byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 8. výzvy Programu rozvoje venkova. 

Celkem bylo přijato 59 projektů:

    Fiche 3_Podnikatelé - 29 projektů s celkovou alokací Kč 9 743 375,-

    Fiche 7_Žijeme venkovem - 30 projektů s celkovou alokací Kč 20 293 168,-

Všechny projekty nyní projdou administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Seznam přijatých projektů zde.