Seznam vybraných a nevybraných projektů z 8. výzvy PRV

Seznam vybraných a nevybraných projektů 8. výzvy MAS Šumavsko do Programu rozvoje venkova naleznete zde.