7. výzva do Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 5. dubna 2021.

Cílem podpory této výzvy bude opatření zaměřené na rozvoj podnikatelské nezemědělské činnosti, dále pak opatření podporující základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 29. 4.  do 14. 5. 2021 a to prostřednictvím Portálu farmáře.

Vaše projektové záměry je možno konzultovat již nyní, neváhejte se na nás obrátit!


Hanka Lukešová

724 058 536