Seznam vybraných a nevybraných projektů ze 7. výzvy PRV

Ve Fichi 3_Podnikatelé bylo hodnoceno 15 projektů, z nichž 1 projekt nebyl vybrán z důvodu nedostatečné alokace. Ze stejného důvodu nebyly podpořeny 3 projekty ve Fichi 7_Žijeme venkovem. K podpoře tak bylo v této fichi vybráno 19 projektů.

Celková částka rozdělené dotace činí Kč 16 976 159,-.

Seznam vybraných a nevybraných projektů na základě schválení Rady MAS naleznete zde.