Seznam přijatých žádostí do 7. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Šumavsko

Výzva byla vyhlášen 5. 4. 2021 s podporou  zaměřenou na podnikatelskou činnost (Fiche 3) a na rozvoj venkovských oblastí (Fiche 7) celkovou alokací 17 566 646,-.  Celkem bylo přijato 38 projektů.

O podporu na podnikatelskou činnost podalo žádost o dotaci 16 žadatelů s celkovou alokací 3 882 889,-, o podporu na rozvoj venkovských oblastí bylo podáno 22 projektů s celkovou alokací 15 195 616,-.

Seznam přijatých projektů najdete zde.

Projekty nyní probíhají administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, poté postoupí k věcnému hodnocení.