7. výzva MAS Šumavsko, z.s. do Programu rozvoje venkova

V rámci výzvy jsou vyhlášeny Fiche 3 Podnikatelé zaměřená na podporu a rozvoj podnikatelské činnosti (mimo zemědělské) a Fiche 7 Žijeme venkovem, určené pro obce na rozvoj venkovského prostředí.

Celková alokace pro 7. výzvu je 17 566 646,- Kč

Příjem žádostí o dotaci bude umožněn v termínu od  29. 4. - 14. 5. 2021 a to prostřednictvím Portálu farmáře. Podrobný postup pro generování Žádosti o dotaci a její podání na MAS naleznete zde.

Na odkazech níže naleznete relevantní dokumenty:

Kontakt pro poskytování bližších informací: Hanka Lukešová; 724 058 536 

Těšíme se na Vaše projektové záměry!