10. výzva PRV - Soubory ke stažení

Popis
Znění výzvy č. 10 PRV MAS Šumavsko Stáhnout
Interní postupy PRV Stáhnout
Fiche 7 - preferenční kritéria Stáhnout
Příloha výzvy č. 1 - Prohlášení o souladu projektu s rozvojovou strategií obce Stáhnout
Pravidla 19.2.1. Stáhnout
Příručka pro zadávání veřejných zakázek Stáhnout
Prezentace k semináři pro žadatele a příjemce_10. výzva PRV Stáhnout