10. výzva PRV MAS Šumavsko pro obce a NNO

Základní informace:


V rámci výzvy je vyhlášena Fiche 7 Žijeme venkovem.

Datum vyhlášení výzvy: 30.10.2023

Datum přijetí žádostí na MAS od: 13.11.2023

Datum přijetí žádostí na MAS do: 30.11.2023

Termín registrace na RO SZIF: 19.1.2024


Alokace výzvy: Kč 1 923 540,-

Oprávněný žadatel: obce do 250 obyvatel a NNO ( existence déle než 2 roky) 

Minimální výše způsobilých výdajů: Kč 100 000,-

Maximální výše způsobilých výdajů: Kč 500 000,-


Odkaz na aktuální znění Pravidel 19. 2. 1. je zde.


Znění celé výzvy vč. potřebných souborů naleznete zde.