9. výzva OPZ - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II. - Základní informace

Datum vyhlášení výzvy MAS - 14. prosince 2018, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 18. prosince 2018 od 9:30 hodin,

                                                              Spolek Slunečnice Vimperk – 1. máje 74/1, Vimperk (1. patro,                                                                 směr semináře v budově bude označen)

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 16. ledna 2018, 12:00 hodin

Přílohy

Název
Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Šumavsko, z.s. Zobrazit
Příloha č. 2 - Stanovy MAS Šumavsko, z. s. Zobrazit
Příloha č. 3 - Jednací řád - MAS Šumavsko, z. s. Zobrazit
Příloha č. 4 - Popis podporovaných aktivit PROGRAMY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Zobrazit
Příloha č. 5 - Definice podporovaných cílových skupin Zobrazit
Příloha č. 6 - Doporučení MAS Šumavsko, z.s. ke zpracování žádostí k vyhlášené výzvě č. 9 v OPZ Zobrazit
Výzva č. 9 - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II Zobrazit
Pozvánka na seminář výzva č. 9 Zobrazit
Seminář pro žadatele Výzva MAS č.9 Sociální služby MAS Šumavsko Zobrazit