6. výzva PRV - Základní informace

MAS Šumavsko, z. s. vyhlašuje dne 27. 4. 2020 výzvu č. 6 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Živé a šťastné Šumavsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Výzva je zaměřena na podporu venkova.

Datum vyhlášení výzvy: 27. dubna 2020

Začátek příjmu žádostí: 11. května 2020

Ukončení příjmu žádostí: 29. května 2020

Termín registrace projektů na RO SZIF: 31. srpna 2018


Seminář pro žadatele:

Vzhledem k aktuálním krizovým opatřením a vyhlášení nouzového stavu proběhne informační seminář pro žadatele formou rozeslání prezentace semináře potencionálním žadatelům, vč. zveřejnění prezentace na webu www.masssumavsko.cz.


Stejně tak budou omezeny bezplatné osobní konzultace. Doporučujeme tedy využívat on-line konzultace na e-mailu lukesova@massumavsko.cz nebo na tel. 724 058 536 (Hanka Lukešová).

Užitečné odkazy:

Odkaz na Pravidla 19.2.1.

Odkaz na Pravidla pro publicitu

Odkaz na Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Přílohy

Název
Text výzvy č. 6 MAS Šumavsko do PRV Zobrazit
Příloha výzvy č. 1 - počet obyvatel v obcích MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha výzvy č. 2 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s rozvojovou strategií Zobrazit
Interní postupy pro programový rámec PRV. Zobrazit
F7 Žijeme venkovem Zobrazit
Souhlas se zněním Fiche Zobrazit
Upřesnění k preferenčnímu kritériu č. 4 Zobrazit
Seminář k výzvě č. 6 PRV Zobrazit
Žádost o přístup do Portálu farmáře Zobrazit
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků Zobrazit
Postup pro vygenerování ŽOD, podání na MAS a RO SZIF Zobrazit