3. výzva - Cyklodoprava - Základní informace

Datum vyhlášení výzvy MAS: 6. prosince 2017

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+:  6. prosince 2017, 12:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. prosince 2017, 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:  16. února 2018, 12:00 hod.

 

Celková částka dotaze z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: 15 500 000,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 50 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 500 000,00 Kč

 

Podporované aktivity v rámci projektu:

Zajištění bezpečné cyklodopravy na území MAS Šumavsko.
V rámci projektů bude probíhat výstavba a modernizace cyklotras a cyklostezek se zaměřením na podporu integrovaných řešení. Dále budou probíhat stavební úpravy a dopravní značení vymezených komunikací. Součástí projektů může být budování doprovodné infrastruktury, doplňkově lze do projektu zařadit zeleň.
Podpořeny budou cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Dne 6.2.2018 došlo ke změně 3. výzvy MAS Šumavsko - Cyklodoprava. Jedná se o formální úpravu, která obsahuje zpřesnění kritéria č. 2 věcného hodnocení. Níže naleznete změnu textvu výzvy a přílohy výzvy č. 1.

Znění platné od 6. 2. 2018


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD"

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh) v aktuálním znění jsou dostupná  zde.
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh - vzory povinných příloh k žádosti o dotaci) v aktuálním znění jsou dostupná v dokumentech.

 

Seminář pro žadatele se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2017, od 9:00 v Malenicích (FARA, Malenice 1)

Prezentace se semináře pro žadatele je dostupná v příloze.

Seminář pro příjemce se bude konat dne 3. 12. 2018 od 9:00 hod. v Malenicích (Archiváře Teplého 102). 


V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel. 727 887 160, nebo emailu: kusova@massumavsko.cz.

Ing. Šárka Kůsová, manažer IROP

Přílohy

Název
Seznam podpořených projektů po přebodování 22. 6. 2018 - předložený Radě MAS ke schválení Zobrazit
Seznam podpořených projektů, předložený Radě MAS ke schválení Zobrazit
Změna textu 3. výzvy MAS Šumavsko - Cyklodoprava Zobrazit
Změna přílohy výzvy č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení 3. výzvy Zobrazit
Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, 2014-2020 Zobrazit
Prezentace ze semináře Zobrazit
Původní znění Text 3. výzvy MAS Šumavsko - Cyklodoprava Zobrazit
Původní znění Příloha výzvy č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení 3. výzvy Zobrazit