6. výzva OPZ - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - Základní informace

Datum vyhlášení výzvy MAS - 14. května 2018, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 4. června 2018 od 10:00 hodin,

                            Krebul, o.p.s. - Zlatá stezka 145, Prachatice (vchodem ze zadní strany budovy)

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 27. června 2018, 12:00 hodin

Přílohy

Název
Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 2 - Stanovy MAS Šumavsko, z. s. Zobrazit
Příloha č. 3 - Jednací řád - MAS Šumavsko, z. s. Zobrazit
Příloha č. 4 - Popis podporovaných aktivit Zobrazit
Příloha č. 5 - Definice podporovaných cílových skupin Zobrazit
Výzva č. 6 - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II. Zobrazit
Pozvánka na seminář pro žadatele Zobrazit
Prezentace ze semináře pro žadatele Zobrazit
Doporučení MAS Šumavsko, z.s. ke zpracování žádostí k vyhlášené výzvě č. 6 v OPZ Zobrazit
2018_07_09_Zápis_VÝBĚROVÉ KOMISE_MAS_OPZ_6.výzvy Zobrazit
1. Příloha zápisu - HODNOTÍCÍ TABULKA - Podpora rodin v MAS Šumavsko Zobrazit
2. Příloha zápisu - HODNOTÍCÍ TABULKA - Šance pro tebe Zobrazit
3. Příloha zápisu - HODNOTÍCÍ TABULKA - Nejsi v tom sám Zobrazit
4. Příloha zápisu - HODNOTÍCÍ TABULKA - Domácí hospic Prachatice Zobrazit
5. Příloha zápisu - SOUHRNÝ SEZNAM ŽÁDOSTÍ O PODPORU výzva č. 6 Zobrazit
6. Příloha zápisu - ZÁPIS VK Zobrazit