IROP MAS Šumavsko 2021-2027

Témata relevantní pro CLLD v IROP pro MAS Šumavsko jsou:

  • vzdělávání
  • hasiči
  • knihovny

Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení.

Alokace pro tento operační program pro MAS Šumavsko činí 56 mil. Kč, přičemž rozdělení alokace mezi jednotlivá opatření bylo schváleno Valnou hromadou dne 25.4.2023. Dotace je vždy 95%.

První 2 výzvy MAS Šumavsko v IROP v programovém období 2021+ budou zaměřeny na podporu vzdělávání a hasičů. Podrobné informace k jednotlivým výzvám budou průběžně přidávány do jednotlivých záložek.

Programový rámec IROP MAS Šumavsko 2021+

Interní postupy IROP 2021+

Harmonogram výzev IROP 2021+