1. výzva - Rozvoj komunitních center - Základní informace

Datum vyhlášení výzvy MAS: 31. července 2017

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 31. července 2017, 12:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. července 2017, 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 4. září 2017, 12:00 hod.

 

Celková částka dotaze z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: 9 329 940,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 50 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 9 820 990,00 Kč

 

Podporované aktivity:

  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center vč. sociálních služeb, budou-li v komunitním centru poskytovány
  • nákup pozemků a staveb,
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení (POZOR: pořízení vybavení bude podporováno, budou-li součástní projektu další opatření, např. stavby, rekonstrukce, úpravy objektu, apod. Pořízení vybavení nemůže být samostatný projekt!)
  • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb.


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD"

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh) v aktuálním znění jsou dostupná zde.
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh - vzory povinných příloh k žádosti o dotaci) v aktuálním znění jsou dostupná zde.

 

Seminář pro žadatele se bude konat ve čtvrtek 3. srpna, od 13:00 v Malenicích (Archiváře Teplého 102). Prezentace se semináře v příloze.

Seminář pro příjemce se bude konat dne 29. 1. 2018, od 13:00 hod. v Malenicích (Archiváře Teplého 102).


V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel. 725 317 357, nebo emailu: vaneckova@massumavsko.cz.

Ing. Veronika Vaněčková, manažer IROP

Přílohy

Název
Text výzvy č. 1 - Rozvoj komunitních center Zobrazit
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení Zobrazit
Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, 2014-2020 Zobrazit
Prezentace ze semináře Zobrazit
Seznam schválených projektů výzvy č. 1 IROP - Rozvoj komunitních center Zobrazit