8. výzva - Vybavení a modernizace učeben - Základní informace

VÝZVA NA VYBAVENÍ A MODERNIZACI UČEBEN


PŘEDPOKLÁDANÉ VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 12. DUBNA 2019

ALOKACE VÝZVY (CZV): CCA 4 210 450 Kč

PODPORA Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REG. ROZVOJ: 95%

 

Podporované aktivity pro infrastrukturu základních škol:

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),
• pořízení vybavení budov a učeben,
• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podporované aktivity pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:

• stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),
• pořízení vybavení budov a učeben

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 68 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD"

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh) v aktuálním znění jsou dostupná  zde.
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh - vzory povinných příloh k žádosti o dotaci) v aktuálním znění jsou dostupná zde.
  • Text výzvy ŘO IROP č. 68 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" - zde

 

Seminář pro žadatele se bude konat ve středu 17. 4. od 10 hod. v ZŠ Národní 1018, Prachatice. Pozvánka v příloze. Přihlášky na seminář na mail: kusova@massumavsko.cz.

Prezentace ze semináře pro žadalele v příloze.

 

Dne 2. 7. a 9. 7. 2019 zasedala Výběrová komise MAS Šumavsko - zápis je v sekci KANCELÁŘ MAS - Zápisy z jednání a stanovila seznam projektů, které splnily/nesplnily věcné hodnocení - seznam projektů v příloze.

 

V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel.: 727 887 160, nebo emailu: kusova@massumavsko.cz.

Ing. Šárka Kůsová, manažer IROP

Přílohy

Název
Text 8. výzvy MAS Šumavsko - Vybavení a modernizace učeben Zobrazit
Příloha výzvy č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 8. výzvy Zobrazit
Příloha výzvy č. 2 - Kritéria věcného hodnocení 8. výzvy Zobrazit
Příloha výzvy č. 14 - Publicita MAS a CLLD Zobrazit
Kritéria FN a P Zobrazit
Kritéria věcného hodnocení Zobrazit
Kontrolní list FN a P Zobrazit
Kontrolní list věcného hodnocení Zobrazit
Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, verze 2, 2014-2020 Zobrazit
Pozvánka na seminář Zobrazit
Prezentace ze semináře Zobrazit
Seznam projektů Zobrazit