10. výzva - Rozvoj sociálních služeb - Soubory ke stažení

Popis
KL FNaP 10. výzva Rozvoj sociálních služeb - IROP Stáhnout
KL věcného hodnocení 10. výzva Rozvoj sociálních služeb - IROP Stáhnout
Text výzvy č. 10 - Rozvoj sociálních sužeb Stáhnout
Kritéria FNaP - 10. výzva - Rozvoj sociálních služeb Stáhnout
Kritéria věcného hodnocení - 10. výzva - Rozvoj sociálních služeb Stáhnout
Interní postupy IROP - MAS Šumavsko - verze 2 Stáhnout
Prezentace k 10. výzvě - Rozvoj sociálních služeb - IROP Stáhnout
Vzor Etického kodexu_10. výzva IROP Stáhnout
Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS_10. výzva IROP Stáhnout
Seznam vybraných projektů k předložení Radě MAS Stáhnout
Seznam podpořených projektů 10. výzvy IROP - schváleno Radou MAS Stáhnout
Zápis o hlasování per rollam - výběr projektů + přílohy Stáhnout