2. výzva IROP - "MAS Šumavsko - IROP - HASIČI"

Datum a čas vyhlášení výzvy: 24. 7. 2023; 8:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 24. 7. 2023; 12:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 8. 2023; 12:00

Alokace výzvy MAS (CZV): Kč 19 432 170,40

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: Kč 1 000 000,00
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Kč 9 716 085,21

Zacílení podpory:

    Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

  • Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic;
  • Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany;
  • Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Doprovodná část projektu: zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 61 - výzva IROP Hasiči - SC 5.1. (CLLD)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce vč. příloh v aktuálním znění jsou dostupná zde.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce vč. příloh v aktuálním znění jsou dostupná zde.

Projektové záměry lze konzultovat.

Hanka Lukešová; 724 058 536; lukesova@massumavsko.cz nebo na konzultačním servisu IROP - odkaz zde.