3. výzva PRV - Základní informace

MAS Šumavsko, z. s. vyhlašuje dne 4. 6.2018 výzvu č. 3 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Živé a šťastné Šumavsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Datum vyhlášení výzvy: 4. června 2018

Začátek příjmu žádostí: 20. června 2018

Ukončení příjmu žádostí: 4. července 2018

Termín registrace projektů na RO SZIF: 31. srpna 2018

 

Pro žadatele je připraven seminář, který proběhne 5. června 2018 od 9.00 hodin na Faře v Malenicích.


Užitečné odkazy:

Odkaz na Pravidla 19.2.1.

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Příloha Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků

Postup pro vygenerování ŽOD, podání na MAS a RO SZIF

Odkaz na Pravidla pro publicitu

Odkaz na Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Metodika pro posuzování finančního zdraví

Prezentace se semináře pro příjemce

 

Přílohy

Název
Pozvánka seminář pro žadatele Zobrazit
Výzva MAS Šumavsko PRV č.3 Zobrazit
Interní postupy PRV MAS Šumavsko v2 Zobrazit
Souhlas s vyhlášením výzvy č. 3 Zobrazit
F1 Zemědělci final Zobrazit
F2 Místní produkce final Zobrazit
F3 Podnikatelé final Zobrazit
F4 Cestovní ruch final Zobrazit