1. výzva PRV - Základní informace

MAS Šumavsko, z. s. vyhlašuje dne 2. 5. 2017 výzvu č. 1 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Živé a šťastné Šumavsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.


26. 04. 2017

Seminář pro žadatele proběhne 4. května 2017 od 14.00 hodin v budově Fary v Malenicích. Bližší informace zde: Seminář pro žadatele

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat do zahájení termínu příjmu Žádostí o dotaci na MAS.

 

Zde naleznete užitečné odkazy:

 

Pokud Vám nepůjde otevřít příloha fiche, uložte ji nejprve do svého PC a po té otevřete.