2. výzva PRV - Základní informace

MAS Šumavsko, z. s. vyhlašuje dne 29.1. 2018 výzvu č. 2 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Živé a šťastné Šumavsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Datum vyhlášení výzvy: 29. ledna 2018

Začátek příjmu žádostí: 14. února 2018

Ukončení příjmu žádostí: 16. března 2018

Termín registrace projektů na RO SZIF: 28. května 2018

 

Pro žadatele je připraven seminář, který proběhne 8. února 2018 od 14.00 hodin na Faře v Malenicích. Bližší informace v pozvánce.


Odkaz na Pravidla 19.2.1.

Odkaz na pravidla pro publicitu

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Odkaz na posuzování finančního zdraví


Přílohy

Název
Pozvánka seminář pro žadatele Zobrazit
Prezentace seminář pro příjemce PRV 2.VÝZVA Zobrazit
Interni postupy PRV_MAS Šumavsko v2 Zobrazit
Výzva MAS Šumavsko PRV č.2 Zobrazit
F1 Zemědělci final Zobrazit
F2 Místní produkce final Zobrazit
F3 Podnikatelé final Zobrazit
F4 Cestovní ruch final Zobrazit
F5 Veselé a živé lesy final Zobrazit
Upřesnění k F4 Zobrazit
Žádost o přístup do portálu farmáře Zobrazit
Příloha č.5 Prohlášení o-zařazení podniku do kategorie MSP Zobrazit
Instrukce pro vyplnění přílohy č.5 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP Zobrazit
Postup pro vygenerování formuláře ZoD předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF Zobrazit