1. výzva OPZ - Příměstské tábory - Základní informace

Přílohy

Název
Výzva č. 1 MAS Šumavsko - Příměstské tábory Zobrazit
Příloha č. 1 - Způsob hodnocení a výběr projektů MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 2 - Stanovy spolku MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 3 - Jednací řád spolku MAS Šumavsko Zobrazit
Pozvánka na seminář pro žadatele Zobrazit
Prezentace ze semináře pro žadatele - Příměstské tábory Zobrazit
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ (platná od 1.5.2017) Zobrazit
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ (platná od 1.5.2017) Zobrazit
Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ Zobrazit
Obvyklé ceny vybavení a zařízení (platna od 1.5.2017) Zobrazit
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů Zobrazit
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14 Zobrazit
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ Zobrazit
Prezentace příjemci MAS č.1 Příměstské tábory MAS Šumavsko Zobrazit