1. výzva IROP - "MAS Šumavsko - IROP - Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání"

Datum a čas vyhlášení výzvy: 10. 7. 2023, 8:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 10.7.2023, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 31.8.2023, 12:00

Alokace výzvy MAS (CZV): Kč 20 000 000,-

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: Kč 500 000,-

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Kč 20 000 000,-

Zacílení podpory:

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
  • vnitřní konektivita škol
  • školní družiny
  • učebny neúplných škol

Doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 48 - výzva IROP Vzdělávání - SC 5.1. (CLLD)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce vč. příloh v aktuálním znění jsou dostupná zde.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce vč. příloh v aktuálním znění jsou dostupná zde.

Projektové záměry lze konzultovat:

Hanka Lukešová; 724 058 536; lukesova@massumavsko.cz nebo na konzultačním servisu IROP - odkaz zde.