Avízo výzvy MAS Šumavsko do Programu rozvoje venkova

MAS Šumavsko plánuje vyhlásit 7. výzvu do programu rozvoje venkova, a to na podporu podnikatelské činnosti a rozvoj venkovského prostředí.

Výzva bude vyhlášena 1. 4. 2021 a žádosti o dotaci budou přijímány do Fiche 3 - Podnikatelé a Fiche 7 - Žijeme venkovem.

Své projektové záměry můžete konzultovat již nyní u Hanky Lukešové na tel: 724 058 536 nebo e-mailem: lukesova@massumavsko.cz

Výzva bude uveřejněna zde.