OPZ - Soubory ke stažení

Popis
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 11) Stáhnout
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 10) Stáhnout
Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2) Stáhnout
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 8) Stáhnout
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ (verze 10) Stáhnout
Obvyklé ceny a mzdy platy platné od 1.5.2019 Stáhnout
Monitorovací list podpořené osoby Stáhnout
Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu Stáhnout
Pracovní výkaz Stáhnout
Plán aktivit projektu Stáhnout
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 9) Stáhnout
Výdaje na mzdové příspěvky cílové skupině - zaměstnanost Stáhnout
Informace a způsob hodnocení projektů - Sociální podnikání Stáhnout
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů Stáhnout