9. výzva do PRV na podporu NNO a církví

Základní informace:

V rámci výzvy je vyhlášena Fiche 7 Žijeme venkovem.

Alokace výzvy: Kč 5 522 408,-

Oprávněný žadatel: NNO ( existence déle než 2 roky) a církve

Minimální výše způsobilých výdajů: Kč 100 000,-

Maximální výše způsobilých výdajů: Kč 500 000,-

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů. Seminář se bude konat 28. 3. 2023 od 9:00 hodin v prostorách Fary Malenice, Archiváře Teplého 1.

Bližší informace naleznete zde.