3. výzva OPZ - Sociální služby - Základní informace

Datum vyhlášení výzvy MAS - 7. srpna 2017, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 14. srpna 2017, 10:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 6. října 2017, 12:00 hodin

Přílohy

Název
Výzva č. 3 Sociální služby Zobrazit
Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 2 - Stanovy MAS Šumavsko, z. s. Zobrazit
Příloha č. 3 - Jednací řád - MAS Šumavsko, z. s. Zobrazit
Příloha č. 4 - Vyrovnávací platba k výzvě č. 3 MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 5 - Údaje o sociální službě Zobrazit
Příloha č. 6 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě k výzvě č. 3 MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 7 - Přehled čerpání vyrovnávací platby (údaje o soc. službě) Zobrazit
Příloha č. 8 - POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT K VÝZVĚ č. 3 MAS Šumavsko Zobrazit
Příloha č. 9 - DEFINICE PODPOROVANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN K VÝZVĚ č. 3 MAS Šumavsko Zobrazit
Prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě č. 3 OPZ Zobrazit
MODIFIKOVANÁ Výzva č. 3 MAS Šumavsko, z.s. - Sociální služby Zobrazit
Prezentace příjemci MAS č.3 Sociální služby MAS Šumavsko Zobrazit