OPTAK - Základní informace

V programovém období 2021-2027 pro MAS Šumavsko byl schválen OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).  


Výše podpory: 

  • 50 % (CZV - 250 tis. - 2 mil. Kč)

Oprávněný žadatel:

  • Tento program je určen malým až středně velkým podnikům (dle definice GBER, do 250 zaměstnanců)
  • Není v likvidaci
  • Je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu

Způsobilé výdaje:

  • Nákup přístrojů pro robotizaci / digitalizaci / automatizaci podniku
  • Vytvoření webu, eshop stránek
  • Komunikační infrastruktura (kabeláže, servery, převodníky) , identifikační prvky (čárové/QR kódy, čtečky, tablety), výpočetní technika (routery)

Nepodporované aktivity: 

  • Stavební práce, prostá obnova majetku, pořízení vozidel, pořízení nábytku


Přes MAS budou tak žadatelé podávat podnikatelské záměry.  Při schválení souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS je mu vydáno Vyjádření o souladu se schválenou strategií. Následně žadatel předkládá kompletní projekt do systému ISKP21+.

Více informací na webu MPO


MAS Šumavsko je připraveno poskytnout bezplatný konzultační servis spojený s přípravou projektu.

Eliška Tomanová, tel. 730 174 830, tomanova@massumavsko.cz