OPTAK - Základní informace

V programovém období 2021-2027 pro MAS Šumavsko byl schválen OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

Více informací na webu: www.dotace-optak.cz


Výše podpory: 125 tis. – 1 mil. Kč

  • Výše dotace 50% pro všechny MSP.
  • Výše investice v rozmezí 200 tis. Kč - 2 mil. Kč

Oprávněný žadatel:

  • Tento program je určen malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) - dle definice GBER

Způsobilé výdaje:

  • Nákup přístrojů pro robotizaci / digitalizaci / automatizaci podniku
  • Vytvoření webu, eshop stránek
  • Komunikační infrastruktura (kabeláže, servery, převodníky) , identifikační prvky (čárové/QR kódy, čtečky, tablety), výpočetní technika (routery)

Nepodporované aktivity:

  • Stavební práce, prostá obnova majetku, pořízení vozidel, pořízení nábytku


Přes MAS budou tak žadatelé podávat projektové záměry.  Při schválení souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS je mu vydáno Vyjádření o souladu se schválenou strategií. Následně žadatel předkládá kompletní projekt do systému ISKP21+.


MAS Šumavsko je připraveno poskytnout bezplatný konzultační servis spojený s přípravou projektu.

Eliška Tomanová, tel. 730 174 830, tomanova@massumavsko.cz