SCLLD 2021-2027 - OPZ+ 2021 - 2027

Analýza území MAS Šumavsko, z.s. 2022

V rámci příprav Operačního programu Zaměstnanost+ pracovala MAS na tvorbě Analýzy území, která je základem pro tvorbu Akčního plánu OPZ +.