SCLLD 2021-2027 - OPZ+ 2021 - 2027

Schválení projektu „Živé a šťastné Šumavsko“ OPZ +

Dne 16. listopadu 2022 Projekt „Živé a šťastné Šumavsko“ OPZ + splnil podmínky věcného hodnocení s výhradou a předpokládaný termín zahájení realizace projektu je plánovaný na 1. ledna 2023.

Analýza území MAS Šumavsko, z.s. 2022

V rámci příprav Operačního programu Zaměstnanost+ pracovala MAS na tvorbě Analýzy území, která je základem pro tvorbu Akčního plánu OPZ +.