SCLLD 2021-2027 - Aktuality

Koncepční část SCLLD MAS Šumavsko na 2021 - 2027 schválena!

Na nové programovací období se MASky připravují tvorbou nových strategických dokumentů, konkrétně SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Tento dokument se skládá ze dvou částí - koncepční část a akční plány pro jednotlivé operační programy.

Pracovní skupiny MAS Šumavsko

V rámci přípravy Strategie na nové období 2021-2027 fungují pracovní skupiny, do kterých se může zapojit každý.

Zajímá nás Váš názor

Sedm let uteklo jako voda a my připravujeme další strategii pro rozvoj území MAS Šumavska.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumavsko, z.s. na období 2021-2027

V uplynulém období (2014-2020) se díky MAS podařilo na Šumavsku podpořit bezmála stovku projektů za více jak 140 mil. Kč. Nyní pracujeme na tvorbě nové aktualizované SCLLD (Stragtegie komunitně vedeného místního rozvoje) pro období 2021 -2027, díky níž připlují na naše území další prostředky na rozvoj venkova. Jaké jsou novinky v přípravě a jak se můžete do přípravy zapojit, naleznete v této sekci, případně se na nás neváhejte obrátit.