SCLLD 2021-2027 - Aktuality

Koncepční část SCLLD MAS Šumavsko na 2021 - 2027 schválena!

Na nové programovací období se MASky připravují tvorbou nových strategických dokumentů, konkrétně SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Tento dokument se skládá ze dvou částí - koncepční část a akční plány pro jednotlivé operační programy.

Pracovní skupiny MAS Šumavsko

V rámci přípravy Strategie na nové období 2021-2027 fungují pracovní skupiny, do kterých se může zapojit každý.

Zajímá nás Váš názor

Sedm let uteklo jako voda a my připravujeme další strategii pro rozvoj území MAS Šumavska.