Máme schválený programový rámec IROP

5. 6. 2023 nám byl schválen programový rámec IROP. Co to pro nás a naše území znamená?

... můžeme vyhlašovat výzvy ;)

Na Valné hromadě bylo schváleno, že se jako první zaměříme na podporu vzdělávání a hasičů. Čeká nás tedy horké léto.

V červenci plánujeme vyhlásit výzvu "VZDĚLÁVÁNÍ" o celkové alokaci Kč 16 000 000,-. Výzva bude zaměřena na infrastrukturu základních škol ve vazbě na odborné učebna a učebny neúplných škol. Jednotlivé žádosti o dotaci tak mohou obsahovat aktivity směřující k vybavení a modernizaci odborných učeben, vnitřní konektivitu škol, školní družiny a školní kluby a učebny neúplných škol.

V srpnu se pak vrhneme na výzvu "HASIČI" o celkové alokaci Kč 15 545 736,-. Předmětem žádostí o dotaci bude výstavba hasičáren.

Žadatelé získají podporu ve výši 95%.

Těšíme se na projektové záměry.