Možnost připomínkování koncepční části SCLLD 2021+

Níže je zveřejněn dokument obsahující návrh cílů a rozvojových potřeb MAS Šumavsko na období 2021–2027 pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

Do 30. 4. 2021 máte možnost připomínkování tohoto návrhu.

Vaše připomínky zasílejte na lukesova@massumavsko.cz a do předmětu uveďte "Připomínky k SCLLD".


Děkujeme za pomoc :)


Přílohy

Název
Rozvojové potřeby MAS Šumavsko k připomínkování Zobrazit