Jednání Pracovní skupiny MAS Šumavsko 1. června 2022

Členové PS se seznámili s analýzou území a na základě předložených podkladů byl doplněn Akční plán OPZ + pro MAS Šumavsko.

Přílohy

Název
PS 1_6_2022 Zobrazit