Analýza území MAS Šumavsko, z.s. 2022

V rámci příprav Operačního programu Zaměstnanost+ pracovala MAS na tvorbě Analýzy území, která je základem pro tvorbu Akčního plánu OPZ +. Akční plán je (zjednodušeně řečeno) souhrn potřeb našeho území, které jsme si definovaly. Z těchto potřeb následně vycházejí plánované aktivity, které bychom pro území chtěli realizovat.

Přílohy

Název
Analýza území MAS Šumavsko, z.s. 2022 Zobrazit