Schválení Akčního plánu MAS Šumavsko, z.s. – „ŽIVÉ A ŠŤASTNÉ ŠUMAVSKO“

Jednání Valné hromady proběhlo formou hlasování „per rollam“ v termínu od 20.7.2022 do 25.7.2022. Předmětem hlasování bylo schválení přílohy SCLLD 2021 – 2027 - Akční plán OPZ +.

Přílohy

Název
Výpis Per rollam VH 25_7_2022 Zobrazit