SCLLD 2014-2020 - Animace území

Aktuálně: Další sdělení k realizaci ŠABLON

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládá příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik.

MAS ŠUMAVSKO SE PREZENTUJE V REGIONU

S příchodem léta a prázdnin se na našem území koná velká řada zajímavých kulturních i sportovních akcí. MAS Šumavsko se ve spolupráci s PRO Šumavsko několika vybraných akcí i osobně zúčastní a přinese informace o možnostech čerpání, aktuálních výzvách i již podpořených a realizovaných projektech v území MAS Šumavsko.

Animace škol a školských zařízení v rámci realizace SCLLD

Připomínáme, že při přípravě a realizaci projektů Šablon I a II mají mateřské školy, základní školy, střediska volného času a základní umělecké školy možnost využít bezplatnou konzultaci a pomoc MAS Šumavsko, z.s.