Přehled podpory ze Strategie MAS Šumavsko - potencionální žadatelé

Přehled podpor MAS - kdo na co může žádat prostřednictvím MAS o dotaci