Pozvánka na semináře k 1. kolu Programu rozvoje venkova

Dotační možnosti v agrárním sektoru v novém programovém období 2014 – 2020 (1. kolo příjmu žádostí PRV)

Dobrý den,
dovolujeme si Vás informovat o konání seminářů k 1. kolu PRV 2014-2020, které se budou konat v regionech. Seminář bude zaměřen na dotační možnosti v agrárním sektoru v novém programovém
období 2014 – 2020.

V Jihočeském kraji se budou semináře konat v následujících termínech:

 • 15. 9. 2015 - Rokycany (9:30 - 15:00 hod)
 • 16. 9. 2015 - Hlavňovice (9:30 - 15:00 hod)
 • 17. 9. 2015 - Pištín (10:00 - 15:00 hod)
 • 22. 9. 2015 - Hlavatce (10:00 - 15:00 hod)
 • 24. 9. 2015 - Písek (10:00 - 15:00 hod)

 

Program seminář

 • ÚVOD: Zuzana Skořepová (Okresní agrární komora České Budějovice)
 • Představení CSV, aktivity pro rok 2015 a 2016: Kamila Kupcová (krajský koordinátor CSV)
 • Představení Programu rozvoje venkova 2014-2020: Kamila Kupcová (krajský koordinátor CSV)
 • I. kolo PRV - pravidla jednotlivých operací: Václav Včelák (Agroteam CZ s.r.o.) 4.3.2. Lesnická infrastruktura 8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • Zadávací/výběrová řízení: Václav Včelák (Agroteam CZ s.r.o.)
 • Hodnocení finančního zdraví: Slavomír Ladislav Vacík (SZIF, vedoucí oddělení)
 • Představení formuláře žádosti PRV: Slavomír Ladislav Vacík (SZIF, vedoucí oddělení)
 • Nový způsob podání ŽoD na Portálu farmáře: Slavomír Ladislav Vacík (SZIF, vedoucí oddělení)
 • Příklady dobré a špatné praxe: Slavomír Ladislav Vacík (SZIF, vedoucí oddělení)
 • Různé, diskuse, závěr

 

Z kapacitních důvodů je nutné se přihlásit předem a potvrdit účast.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte nebo potvrďte svoji účast rovnou na stránkách https://www.szif.cz/cs/csv~cb .